2012’de İhracatı Altın Sırtladı

 Barış Soybilgen

Yönetici Özeti

2012 yılında Türkiye’nin ihracatı 2011 yılına göre yüzde 13,1 artarak 134,9 milyar dolardan 152,5 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın dış ticaret açısından en önemli olayı, İran’ın Türkiye’ye ihraç ettiği doğal gaz ve petrol karşılığında Türkiye’den ya doğrudan ya da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden altın ithal etmesiydi. 2012 yılında Türkiye’nin toplam altın ihracatı 2011 yılına göre yüzde 804,8 artarak 13,3 milyar dolar olurken, bu ihracatın 6,5 milyar doları İran’a, 4,6 milyar doları Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapıldı. Bu altın ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatını ve cari açığını olduğundan daha iyi bir noktadaymış gibi gösterdi. 2011 yılında altın hariç ihracat 133,4 milyar dolarken, yüzde 4,3 artışla 2012 yılında 139,2 milyar dolara ulaştı. Ayrıca altın ihracatı olmasaydı 2012’de cari açık GSYH’ın yüzde 7’si olacaktı. Bunun yanında Avrupa Birliği’nin (AB) düşük büyüme oranı Türkiye’nin ihracatına büyük zarar verdi. Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracat 2011 yılından 2012 yılına yüzde 5 azalarak 62,4 milyar dolardan 59,2 milyar dolara geriledi. Bu nedenle Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu’nun Türkiye’nin ihracatındaki önemi daha da arttı.

doc. ArastirmaNotu145

pdf. ArastirmaNotu145