İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2013

İSTİHDAMI HİZMETLERDEKİ ARTIŞ SÜRÜKLÜYOR 

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar, tarım dışı işsizliğin Eylül 2012 döneminde yüzde 11,7 ‘den Ekim 2012 döneminde yüzde 11,5 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Son bir yıl içerisinde tarım dışı işsizlikte kayda değer bir artış gözlemlenmiyor. Ancak tarım dışı istihdamdaki artışın hemen hepsi hizmetler sektöründe gerçekleşmiş. Alt sektörler incelendiğinde hizmetlerdeki artışın yarısının idari ve destek hizmet faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri alt sektörlerinde olduğu görülüyor.

doc. IPG_Ocak_2013

pdf. IPG_Ocak_2013