Arap Baharı ve Avrupa Borç Krizi İhracatı Teğet Geçti

Barış Soybilgen

2011 yılında Türkiye’nin ihracatı 2010 yılına göre yüzde 18,5 artarak 113,9 milyar dolardan 134,9 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl ihracata darbe vurabilecek en önemli iki olay Arap Baharı ve Avrupa Borç kriziydi. 2011 rakamlarına göre Avrupa Borç krizi ihracatı neredeyse hiç etkilemedi, Arap Baharı’nın etkisi ise çok sınırlı kaldı. Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu’da (KA+YOD) ihracat hacminin bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldığı ülkeler Libya ve Suriye oldu. Buna karşın Mısır’da halk ayaklanmasıyla devlet başkanı devrildiği halde Mısır’a yapılan ihracat azalmadığı gibi, genel ihracat içindeki payı da arttı. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat 2011  yılında 2010 yılına göre yaklaşık yüzde 19 artarak 52,7 milyar dolardan 62,4 milyar dolara çıktı. AB’ye yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı ise değişmedi ve yüzde 46,2’de kaldı. AB ülkeleri içerisinden sadece Portekiz ve Slovakya’ya yapılan ihracatta sınırlı bir azalma gözlendi.

pdf. ArastirmaNotu126

doc. ArastırmaNotu126