İşsizlikte Hızlı Düşüşün Arka Planı ve İşsizliğin Geleceği

Seyfettin Gürsel ve Zümrüt İmamoğlu

2008-2009 krizi sırasında ekonomik küçülme ve istihdamda görülen kayıplar kriz sonrasında yüksek büyüme ve bu büyümeye bağlı olarak istihdamda yüksek artışlarla fazlasıyla telafi edildi. İşsizlik oranı da kriz öncesi seviyenin altına indi. İşsizlikle mücadelede elde edilen bu başarının ardında olağanüstü yüksek büyüme olduğu kadar, büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde ortaya çıkan beklenmedik artışın da önemli payı oldu. Bu araştırma notunda tarım dışı işsizliğin gerilemesinde tarım dışı sektörlerde gerçekleşen istihdam artışının rolünü ve bu artışın büyüme ile ilişkisini sorguluyoruz. Kriz öncesi ile karşılaştırıldığında kimi sektörlerde büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde olağanüstü  artışların gerçekleştiği görülüyor. 2012’de büyüme oranında beklendiği gibi önemli bir düşüş gerçekleştiği, aynı zamanda da büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde kriz öncesi ile daha tutarlı bir düzeltme ortaya çıktığı takdirde işsizlikte nispeten hızlı bir artışın ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir.

pdf. ArastirmaNotu 123

doc. ArastirmaNotu 123