Büyüme Değerlendirmesi 2011 3. Çeyrek

YATIRIMLARDA FREN, NET İHRACATTA POZİTİF KATKI

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2011 üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 büyüdü. 2011’in ilk çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 12, ikinci çeyrekte ise yüzde 8,8 olmuştu. Ekonomi yavaşlamaya devam ederken alt kalemlerde büyük bir ayrışma var. Yatırımlarda beklenen fren üçüncü çeyrekte geldi. Özel yatırımlar ve stoklar azaldı ve büyümeye negatif katkı yaptı. Dış talep ihracattaki artış ve ithalattaki düşüş ile büyümeyi önemli ölçüde arttırdı. Tüketimde ise beklenenin üzerinde bir canlanma var.

TÜİK 2011’in 1. çeyreğinden 2011’in 2. çeyreğine GSYH’nın yüzde 1,7 arttığını saptadı. Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre ise büyüme 0,9 oldu. Betam’ın üçüncü çeyrek büyüme tahmini yüzde 0,6’ydı. Beklediğimiz gibi büyüme dış talebe bağlı gerçekleşirken yatırımlar önemli ölçüde azaldı. İkinci çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. Betam bu oranın 10,1 olacağını tahmin etmişti.

pdf. BD2011.3.Çeyrek

doc.BD2011.3.Çeyrek