AKP’NİN EKONOMİ POLİTİKALARININ GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Öner Günçavdı ve Ayşe Aylin Bayar

Gelir eşitsizliği kamuoyunda çok tartışılan ama az analiz edilen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma notunda, 2002 – 2009 döneminde gelir eşitsizliğinin ne yönde değiştiği ve bu değişimin altındaki gelir kaynakları Jenkins araştırma yöntemi ile incelenmiştir. AKP iktidarının iki alt dönemine denk gelen 2002 – 2007 ve 2007 – 2009 dönemleri ayrı ayrı ele alınmış, incelemelerde ilk alt dönemin yüksek büyüme dönemine karşılık geldiği, ikinci alt dönemin ise kriz dönemi ile çakıştığı göz önünde bulundurulmuştur. Bu iki zıt konjonktürün gelir eşitsizliğini de zıt yönde etkilemeleri beklenir. Nitekim, bulgular yüksek büyüme döneminde gelir eşitsizliğinin azaldığını, bu azalışta büyük ölçüde faizlerdeki gerileme ile müteşebbis gelirlerindeki göreli düşüşün rol oynadığını göstermektedir. Buna karşılık, kriz döneminde eşitsizlikte az da olsa bir artışın yaşandığı, bu dönemde ilk dönemin aksine faiz gelirleri ile müteşebbis gelirlerinin eşitsizliği arttırıcı yönde etki yaptığı anlaşılmaktadır.

pdf. ArastirmaNotu122

doc. ArastirmaNotu122