İŞADAMLARI BUGÜNE KARAMSAR GELECEĞE UMUTLU BAKIYOR

Seyfettin Gürsel ve Aylin Balcı

Bu araştırma notunda Türkiye’nin ekonomik saatinin Ocak 2008 ile Nisan 2011 arasındaki işleyişi  İktisadi Yönelim Anketi’nden gelen veriler kullanılarak incelenmektedir. Ekonomi saati kısaca mevsim normallerine göre mevcut sipariş durumuna dair reel kesimin görüşünü ve gelecek 3 ayda üretim hacminin ne yönde değişeceğine dair reel kesimin beklentisini içerir. Türkiye’de reel kesim 2008 yılından beri mevcut sipariş durumunun mevsim normallerine göre düşük olduğuna inanmaktadır. Global ekonomik krizin çıkması bu değerlendirmeyi sadece daha da kötüleştirmektir. Türkiye’nin büyüme performansının çok parlak olduğu 2010 yılında bile reel kesim mevcut sipariş durumunun yeteri kadar iyi olmadığına inanmaktadır. Buna karşın reel kesimin gelecek beklentisi genel olarak olumludur. Ekonomi saatinin hareketleri Türkiye’deki işadamlarının aşırı iyimserlik ile aşırı kötümserlik arasında gidip geldiğine işaret etmektedir. Bu hareketlerin yatırımlarda gözlemlenen çok yüksek oynaklığı açıklayan önemli bir etken olduğu söylenebilir.

pdf. ArastirmaNotu118

doc. ArastirmaNotu118