KRİZİN TEĞET GEÇTİĞİ VE DELİP GEÇTİĞİ BÖLGELER

Seyfettin Gürsel ve Duygu Güner

Türkiye işgücü piyasası göstergeleri kriz döneminde işsizliğin artış kaydettiğini, bu artışın önemli ölçüde sanayi istihdamındaki gerileme ile işgücünde kaydedilen artışlardan kaynaklandığını, buna karşılık tarım istihdamında gözlemlenen olağan dışı istihdam artışlarının da işsizlikteki patlamayı bir öçlüde sınırlandırdığını söylüyor. Ancak ülke düzeyindeki bu saptamaların bölgesel düzeydeki gelişmelerle her zaman örtüşmediği görülüyor  Mardin (TRC3) bölgesi  hem sanayi ve hem de hizmet istihdamını belirgin ölçüde arttırarak işsizliğini rekor düzeyde gerileterek kriz zamanlarının tartışmasız yıldızı oldu. Karadeniz bölgesinde ise tarım istihdamındaki yapay şişme ve bölge dışına göç krizin yıkıcı etkilerinin anlaşılmasını güçleştirdi. İstanbul (TR10), İzmir (TR31), Manisa (TR33), Antalya (TR61), Adana (TR62) ve Erzurum (TRA1) bölgelerinde ise genel olarak tarım dışı istihdamda özel olarak da sanayi istihdamında büyük kayıplar gerçekleşti. Bu bölgelerin bazılarında tarım da istihdam kaybetti. Diğerlerinde ise tarım istihdam artışları, tarım dışı istihdam kayıplarını telafi etmeye yetmedi. Sonuçta bu bölgelerde işsizlik tam anlamıyla patladı. Bu bölgeler cesametleri nedeniyle Türkiye’yi de aşağıya çektiler. Kriz döneminde 1 milyon 95 bin artan işsiz sayısının yarısından biraz fazlası bu bölgelerde ortaya çıkan işsizlik artışlarından kaynaklandı.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

doc. ArastirmaNotu088

pdf. ArastirmaNotu088