BÜYÜME İVME KAZANDI

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Arda Aktaş

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2010 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 10,3 arttı. Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla hazırlanan seriye göre ise 2010’un ilk çeyreğine göre değişim yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. Çeyrekten çeyreğe düşmekte olan büyümenin ivme kazandığı görülüyor.

Betam’ın GSYH’ı alt kalemlerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırarak yaptığı analize göre büyümeye en büyük katkı kamu harcamaları ve ihracattaki artıştan geldi. Tüketimdeki artış ise büyük ölçüde stoklardan karşılandı. Özel sektör yatırımları da canlılığını korudu. 

Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte gerçekleşen yüksek büyüme ile kriz öncesi seviyesine ulaştı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH serisine göre krizin dip noktası olan 2009 ikinci çeyreğinden bu yana ekonomi yüzde 14,1 oranında büyüme kaydetti. Kriz sürecindeki daralma ise yüzde 13,7 olmuştu. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi krizin etkisiyle düştüğü çukurdan çıktı. Ekonomideki daralma dört çeyrek, toparlanma ise beş çeyrek sürdü.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

doc. ArastirmaNotu089

pdf. ArastirmaNotu089