GENİŞBANT İNTERNETİN YAYGINLAŞMASI REKABETİN GELİŞMESİNE BAĞLI

Emin Köksal

Günümüz internet teknolojisinin daha çok veri taşıyabilen “genişbant” özelliği sayesinde bilişimin, ekonomik ve toplumsal hayattaki yeri giderek artıyor. Fakat Türkiye genişbant internet hizmetlerinde yayılım, fiyat ve kalite açısından AB ve OECD ortalamalarının gerisinde kalıyor. Bu durumun temel sebebi, sektörde rekabetin çok zayıf olması. Rekabetin zayıflığı ise, alternatif işletmecilerin sektöre girişi için gerekli düzenlemelerin eksikliğinden ve gecikmesiden kaynaklanıyor. Bu gecikme ve eksikliklerin  giderilmesi için  Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu (BTK) ve Rekabet Kurumu arasında etkin bir işbölümü ve işbirliği gerekiyor. Ancak, 2009 Avrupa  Komisyonu İlerleme Raporu’nda bu iki kurum arasında belirgin bir koordinasyonun olmadığına, ve uygulama yetersizliklerine dikkat çekiliyor. Bu tespiti destekleyen ECTA’nın (Avrupa Rekabetçi Telekom İşletmecileri Derneği) 10 Haziran 2010’da yayınlan Düzenleyici Kuruluşlar Karnesinde de, sektörün düzenlenmesi ve rekabetin tesisi konusunda, Türkiye en kötü performans sergileyen ülkeler arasında yer alıyor. Rekabetin tesis edilip gelişmesi, BTK’nın sektöre özel düzenlemeleri yapması ve uygulaması, Rekabet Kurmu’nun da düzenleme dışında kalan boşlukları doldurması ve rekabet ihlallerini denetlenmesi ile mümkün olabilir. Bu koordinasyon sağlanamayıp, sektörde rekabet tesis edilemedikçe Türkiye ekonomik ve toplumsal olarak yüksek maliyetler ile karşı karşıya kalacak.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu080

doc.  ArastirmaNotu080