ANADİLİ TÜRKÇE OLAN NÜFUS ile KÜRTÇE OLAN NÜFUS ARASINDA EĞİTİM UÇURUMU VAR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal-Kolaşin ve Onur Altındağ

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü tarafından derlenmiş olan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 verilerini kullanarak hazırlanmış olan bu araştırma notunda, anadili Türkçe ve Kürtçe olan nüfusun eğitim durumu incelenmektedir. Veriler ve analizler anadili Türkçe olan nüfusa göre daha genç olan anadili Kürtçe olan nüfusun eğitim düzeyinin çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Nüfus gençleştikçe eğitim seviyesinde genel bir iyileşme görülse de, anadili Türkçe ve Kürtçe olan nüfus arasındaki eğitim seviyesi farklarında zaman içinde çok belirgin bir iyileşme çok yavaş gelişmektedir.

İki nüfus arasındaki eğitim uçurumu büyük ölçüde kadınlar arasındaki eğitim seviye farkından kaynaklanmaktadır. Eğitim farkları erkekler arasında daha düşüktür ve zaman içinde daha hızlı azalmaktadır. Buna karşılık anadili Türkçe olan kadınlar ile Kürtçe olan kadınlar arasında muazzam bir eğitim seviye farkı gözlemlenirken, bu fark zaman içinde çok az kapanabilmiştir. Anadili Kürtçe olan ve ilköğretimi bitirmeyen her üç kadından biri Türkçe bilmemektedir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu049

doc. ArastirmaNotu049