DURGUNLUK KOŞULLARINDA IMF ANLAŞMALARI

Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer

Ukrayna, Macaristan, Letonya ve Pakistan’ın IMF ile kısa süre önce imzalamış oldukları stand-by anlaşmaların ortak özellikleri kısaca şunlardır: (i)Makro dengesizliklerin orta vadeli bir perspektifle düzeltilmesini beklenmektedir. (ii) Küresel krizin daraltıcı etkileri nedeniyle 2009’da maliye politikasında her ülkenin mali manevra alanına göre az a da çok bir gevşemeye izin verilmektedir. (iii) Ancak maliye politikası orta vadede 2009 gevşemesinin boyutlarına göre az ya da çok sıkılaştırılmaktadır. (iv) Letonya ve Macaristan’da memur maaşlarında reel düşüşleri de içeren dramatik önlemler söz konusudur.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu023

doc. ArastirmaNotu023