ULUSAL PROGRAM TASLAĞI 2008

Cengiz Aktar

Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ve kısa adıyla Ulusal Program (UP) aday ülke Türkiye’nin AB tarafının üyelik sürecindeki taleplerine cevap vermek üzere hazırladığı bir nevî yol haritasıdır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) koordinasyonuyla tüm icracı kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanan UP AB’nin Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB)’un mukabil belgesi niteliği taşır. Türkiye 2001 ve 2003 olmak üzere iki UP hazırlamış ancak bunların icraat oranı %40’larda kalmıştı. Bu sefer bürokrasi epeyi iddialı bir UP ile toplumun karşısına çıkıyor. Taslak sivil toplum örgütleriyle paylaşıldı. Ancak AB süreci her bireyin işi olduğundan ötürü taslağın en geniş şekilde bilinmesi ve tartışılması ileride uygulama safhasında çıkabilecek sorunların şimdiden bilinmesini sağlayacaktır. Bu amaçla betam Ulusal Program’ı kamuoyuna açıyor.

UP’da tüm müzakere fasıllarıyla ilgili önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan AB uyumu ve reformların takvimi ve içeriği yer alıyor. Ayrıca ülke gündemini meşgul eden siyasî konularda yapılacak reformlar da ele alınıyor. Ulusal Programa ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

UP 2008