TÜRKİYE’DE ÇEVRE VE SİVİL TOPLUM: ÖRGÜTLENME VE SON EĞİLİMLER

Barış Gençer Baykan ve Hande Paker

Yerelden küresele değişik düzeylerde birçok aktör çevresel sorunların artış eğilimini tersine çevirmek için çalışıyor. Bu aktörler arasında sivil toplum kuruluşları ve toplumsal hareketler çevre sorunları hakkında farkındalık yaratma ve çevre politikaları geliştirmede  son yıllarda önemli roller oynuyorlar. Türkiye’de 1995-2007 yılları arasında kurulan çevre STK’larının sayısının 1924-1995 arası kurulanlardan 3 kat fazla olduğunu görüyoruz. Günümüzde faaliyet gösteren çevre STK’larının %76’sı son 12 yılda faaliyete geçmiş. Çevre STK’larının tüm STK’lara oranı ise % 0.7 (binde yedi) civarında. Doğa koruma, biyoçeşitlilik, orman, erozyon, deniz ve kıyılar örgütlenmenin yaygın olduğu konular arasında yer alıyor.  Medya kullanma, bilinçlendirme ve eğitim ve kampanyalar, çevreci sivil toplumun çalışmaları sırasında kullandıkları yöntemlerinden başlıcaları.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu008 

doc. ArastirmaNotu008