PROF. DR. YILMAZ ESMER BETAM’ IN AÇILIŞINDA DEĞERLER ARAŞTIRMASININ 2007 SONUÇLARINI SUNDU

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin 7 Şubat 2008 tarihinde yapılan açılışında, Prof. Dr. Yılmaz Esmer, 2007 araştırmasının sonuçlarını sunmadan önce, 1990’dan bu yana yapılan değerler araştırmalarının bulgularını karşılaştırmalı olarak ele aldı ve yorumladı. Sunumuna 2007 yılında siyaset, demokratikleşme, hoşgörü, din ve dindarlık, aile, ekonomi, çalışma hayatı gibi alanlarda, toplum, parlamento ve medyada egemen değerlerin karşılaştırmasıyla devam etti.

Toplum, Parlamento ve Medya : Değerler Açısından bir Karşılaştırma

Dünyada ve Türkiye’de uzun yıllardan beri yürütülmekte olan değerler araştırmaları, geniş kitlelerin değer, inanç ve tutumlarını ölçmekte ve kültürel değişimin izlenmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda çokca tartışılan bir husus da, halkın değerleri ile seçkinlerin değerleri arasındaki uyum ya da uyumsuzluktur. Türkiye’de ise sık sık dile getirilen bir görüş, halkın siyasetçilerden daha ‘ileri’ bir konumda olduğudur. Her ne kadar bu ifadede kritik olan husus ‘ileri’ kavramının tanımı ise de, bu tanımdan bağımsız olarak, siyaset seçkinleri ile kitlelerin değerleri arasında bir uyumsuzluk, en azından farklılık bulunduğunun -gene seçkinler arasında- yaygın bir varsayım olduğunu söyleyebiliriz.Geçtiğimiz yıl Turkiye’de, halkın değerleri ile birlikte, parlamento ve medya mensuplarının değerleri de araştırıldı ve böylece bu alandaki varsayımları verilerle sınama olanağı doğdu.

Prof. Dr. Yılmaz Esmer

Araştırmanın tamamını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

betamsunum7.2.08