Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya’da tüketim harcamaları