Tarım, Sanayi, İnşaat ve Hizmetler Sektörlerinde Toplam Faktör Verimliliği: 1980-2018