NET İHRACATTAN BÜYÜMEYE NEGATİF KATKI DEVAM EDİYOR