İSTİHDAMDA CANLANMANIN TEMMUZ AYINDA DURAKSADIĞINA DAİR İŞARETLER