EKONOMİK KONJONKTÜR VE KONUT PİYASASI: EKİM – ARALIK 2020