COVID19 PANDEMİSİ VE TÜRKİYE’DE HANELERİN KORUNMASI