Çeyrekten Çeyreğe İşgücü Piyasası Görünümü: 2023 4. Çeyrek

İŞSİZLİK TOPLAMDA DÜŞMEYE DEVAM EDERKEN LİSE ALTI MEZUNLARDA ARTTI

Seyfettin Gürsel, Saliha Tanrıverdi

Yönetici özeti

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2023 yılı dördüncü çeyrekte istihdamdaki kişi sayısı bir önceki çeyreğe kıyasla 195 binlik artışla 31 milyon 867 bin seviyesine yükselirken işsiz sayısı 137 bin azalmış, sonuçta işgücünde 57 bin artış yaşanmıştır. İstihdam seviyesindeki artışa rağmen işsiz seviyesindeki hızlı düşüş sonucu işsizlik oranı 0,4 yüzde puan gerileyerek yüzde 8,8’e inmiştir. İşsizlik oranındaki düşüş devam etmektedir ve 2023 yılı boyunca tüm çeyreklerde tek hanede seyretmiştir. Bu dönemden önceki son tek haneli işsizlik oranı 2018 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 9,9’luk işsizlik oranıdır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verilerine bakıldığında hizmetler sektöründe 174 binlik artış yaşandığı görülmektedir (yüzde 0,9). İnşaat istihdamı 34 bin artarken (yüzde 1,7), sanayi istihdamında artış 29 bin (yüzde 0,4) olarak gerçekleşmiştir. Tarım istihdamı ise bir önceki çeyreğe göre 42 bin kişi azalmıştır (yüzde 0,9).

Mevsim etkilerinden arındırılmış genç (15-24 yaş arası) işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 15,9 olarak gerçekleşmiştir. Genç kadınlarda işsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 21,8 olmuş, genç erkeklerdeki işsizlik oranı ise 1,3 puan gerileyerek 12,7 olarak kaydedilmiştir. Böylece genç kadın ve erkek işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı 8,3 puandan 9,1 puana yükselmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere göre bir önceki çeyreğe kıyasla Lise altı eğitim grubunda işsizlik oranı 0,5 puan artmış, diğer tüm gruplarda ise düşmüştür. Lise mezunlarında düşüş 0,9 puan olurken, mesleki veya teknik lise mezunlarında düşüş 0,7 puandır. Yükseköğretim mezunlarında işsizlik oranı ise 2,1 puan düşerek eğitim grupları arasında en yüksek düşüş olarak kaydedilmiştir.

2023 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla uzun süreli işsizlik oranı toplamda yüzde 21 seviyesinde gerçekleşmiştir. Erkeklerde uzun süreli işsizlik oranı yüzde 17,4’ten yüzde 16’ya gerilerken, kadınlarda bu oran yüzde 26,9’dan yüzde 27’ye yükselmiştir.

doc. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2023C4

pdf. CeyrektenCeyregeIsgucuPiyasasiGorunum2023C4