Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2024

Çeyreklik Büyüme Negatif
Ozan Bakış, Tarık Kocar

Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,4 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,7 azalacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2024M01