Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Aralık 2023

Yüksek Büyüme Dördüncü Çeyrekte Sürecek
Ozan Bakış, Uğurcan Acar

Kesinleşen Ekim ve kısmen açıklanan Kasım ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde
4,7 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,6 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2023M12