Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Kasım 2023

Üçüncü Çeyrekte Büyüme Yüzde 6’nın Üzerinde
Ozan Bakış, Uğurcan Acar

Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 6,4 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,3 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2023M11