Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ağustos 2023

İkinci Çeyrekte Büyüme

Ozan Bakış, Betül Akbulut

Kesinleşen Mayıs, Haziran ve kısmen açıklanan Temmuz ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,5 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,7 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBüyümeTahminler2023M08