İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2023

ERKEK VE KADIN İSTİHDAMINDA VE İŞSİZLİĞİNDE AYDAN AYA BÜYÜK OYNAKLIK

Seyfettin Gürsel, Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 37 binlik artış ile işsiz sayısında 4 binlik artış işgücünü 41 bin artırmış, genel işsizlik oranı da Şubat’tan Mart’a değişmeyerek yüzde 10,0’da kalmıştır. TÜİK açıklamasından Şubat’tan farklı olarak deprem bölgeleri arasından Gaziantep, Kilis ve Malatya’da anket yapılabildiğini anlıyoruz.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Şubat’tan Mart’a istihdamda görülen 313 binlik azalış ve işsiz sayısında görülen 95 binlik artışın sonucu 1,0 puanlık yükselişle yüzde 13,8’e yükselmiştir. Oysa Şubat’ta kadın istihdamı 210 bin artmış kadın işsizlik oranı da yüzde 13,7’den 12,8’e düşmüştü.  Erkek işsizlik oranı ise Mart’ta istihdamda 351 binlik yükseliş ve işsizlikte görülen 92 binlik düşüşün sonucunda 0,5 yüzde puanlık azalışla yüzde 8,1’e gerilemiştir. Oysa Şubat’ta 571 binlik azalma olmuş işsizlik oranı da yüzde 7,8’den 8,6’ya yükselmişti. Kadın işgücü seviyesi 217 bin azalırken erkek işgücü seviyesi 259 bin artmıştır. Sektör istihdamlarına dair bilgi olmadıkça kadın ve erkek işgücü göstergelerindeki zıt yönlerde bu ölçüde oynaklığı açıklayabilmek mümkün gözükmemektedir. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı bir ayda 1,5 yüzde puan artışla yüzde 5,7’ye yükselmiştir.

doc. IsgucuGorunum2023M05 

pdf. IsgucuGorunum2023M05