Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mayıs 2023

Depremin Birinci Çeyrek Büyümesine Etkisi

Ozan BakıŞ, Hamza Mutluay 

KesinleŞen Şubat, Mart ve kısmen açıklanan Nisan ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,9 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,0 artacağını öngörüyoruz.

2023 yılı birinci çeyrek büyümesi için yaptığımız ilk büyüme tahmininde kesinleşen Ocak ve kısmen açıklanan Şubat verileri kullanıldığı için 6 Şubat depremlerinin etkisi büyüme tahminimize yansımamıştı. Yıllık ve çeyreklik büyümeyi sırası ile yüzde 5 ve yüzde 1,4 olarak tahmin etmiştik. 2023 yılı birinci çeyrek büyümesi için yaptığımız son tahminde ise Şubat, Mart ve kısmen açıklanan Nisan ayı verilerini kullandığımız için deprem etkisi kendisini bariz şekilde göstermektedir.

pdf. EkonomikBüyümeTahminler2023M05