Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mart 2023

Birinci Çeyrekte Pozitif Büyüme

Ozan Bakış, Hamza Mutluay

Kesinleşen Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göster- geleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,0 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,4 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBüyümeTahminler2023M03