Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Aralık 2022

Dördüncü Çeyrekte Küçülme

Ozan Bakış, Uğurcan Acar

Kesinleşen Ekim ve kısmen açıklanan Kasım ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,7 oranında küçülmesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ̧verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,2 artacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBüyümeTahminler2022M12