Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Eylül 2022

Büyüme Hız Kesti

Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

Kesinleşen Temmuz ve kısmen açıklanan Ağustos ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 3,9 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,7 azalacağını öngörüyoruz.

Böylelikle 2020 yılının ikinci çeyreğindeki pandemi şokundan beri süregelen pozitif çeyreklik büyümenin yerini daralmaya bırakmasını bekliyoruz. Aynı dönemde sürekli olarak yüzde 5’in üzerinde seyreden yıllık büyümenin de bir miktar azalacağını öngörüyoruz. OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar son tahminlerinde Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2022M09