Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ekim 2022

Büyüme Hız Kesti

Ozan Bakış, Uğurcan Acar

Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve kısmen açıklanan Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,2 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,1 azalacağını öngörüyoruz. Yeni açıklanan ekonomik göstergelerin Temmuz ayındakilerden daha iyi olması nedeniyle üçüncü çeyrek büyümesi için yaptığımız bu tahminin sonuçları ilk tahminimizden daha yüksektir.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2022M10