Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ağustos 2022

İkinci Çeyrekte Yüksek Büyüme

Ozan Bakış ve Uğurcan Acar

Kesinleşen Nisan, Mayıs ve Haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 6,2 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,1 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Dünya Bankası ve OECD Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 3,7’ye yükseltmişti. IMF de yüzde 2,7 olan tahminini yüzde 4’e yükseltti.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2022M08