Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2022

Yıllık Büyüme Yüzde 10’a Doğru

Ozan Bakış and Uğurcan Acar

Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,8 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,7 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Bu çeyrekte ekonomik büyümenin iki kaynağı olduğunu görüyoruz: yıllık bazda hizmetlere olan talepte meydana gelen artış ile net dış ticaret. IMF, Türkiye’nin 2021 yılı büyümesi için tahminini yüzde 5,8’den yüzde 9’a yükseltmişti. Dördüncü çeyrek büyümesi tahminimize yakın çıkarsa 2021 yılı büyümesi yüzde 10’un üzerinde olacaktır. Bununla birlikte yatırım malları ithalatı başta olmak üzere yatırım öncü göstergelerinin yıllık bazda azalmasının ya da yerinde seyretmesinin gelecek dönem büyümesini baskılayacağını da unutmamak gerekir.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2022M01