Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Kasım 2021

Büyümeyi İhracat ve Kamu Yatırımları Sırtlıyor

Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri  ile yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 6,1 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,7 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Bu çeyrekte ekonomik büyümenin üç kaynağı olduğunu görüyoruz: yıllık bazda kamu yatırımlarında ve hizmetlere olan talepte meydana gelen artış ile dış ticaret. IMF, Türkiye’nin 2021 yılı büyümesi için tahminini yüzde 5,8’den yüzde 9’a yükseltmişti. Mevcut gelişmeler bu tahminin bile aşılabileceğine işaret ediyor. 2021 yılı büyümesinin yüzde 10’u aşması mümkün görünüyor.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2021M11