İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2021

İSTİHDAM 125 BİN ARTARKEN İŞSİZ SAYISI 506 BİN ARTTI

Seyfettin Gürsel Hamza Mutluay, Mehmet Cem Şahin

İstihdamda 125 binlik artışa karşılık işsizlikte 506 binlik yüksek artış işgücünü 631 bin yükseltince genel işsizlik oranı da Haziran’dan Temmuz’a 1,4 yüzde puan artarak yüzde 12,0’a yükselmiştir. Son üç aydır işgücünde görülen azalışlar yerini artışa bırakmış, istihdamda ise Haziran ayındaki çok yüksek (583 binlik) artıştan sonra Temmuz’da artış hızı azalmıştır. Sektörel verilere göre tarım ve hizmetler sektöründe istihdam artışları yaşanırken sanayi ve inşaat sektörlerinde istihdam azalışları kaydedilmiştir. Hizmetler istihdamı Temmuz’da 454 bin artarken tarım istihdamı ise 17 bin kişi artmıştır. Sanayi ve inşaat istihdamı ise Temmuz’da sırasıyla 287 bin ve 60 bin azalmıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Haziran’dan Temmuz’a 0,2 yüzde puan artarak yüzde 14,4’e erkek işsizlik oranı ise 191 binlik istihdam azalışı ve 241 binlik işgücü artışı sonucunda 1,9 yüzde puanlık artışla yüzde 10,8’e yükselmiştir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde işgücü artışı görülürken, kadın istihdamındaki artışa erkek istihdamındaki azalış eşlik etmiştir. Erkek istihdamında ciddi düşüş sonucu işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı yüzde 1,7’lik bir azalışla yüzde 3,6’ya gerilemiştir.

doc. IsgucuGorunum2021M09

pdf. IsgucuGorunum2021M09