Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Eylül 2021

Kamu Harcamaları İpi Göğüslüyor

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Temmuz ve kısmen açıklanan Ağustos ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,9 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,1 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Bu çeyrekte ekonomik büyümenin iki kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Birincisi, kamu harcamalarındaki toparlanma. İkincisi ise ithalattaki ciddi daralma. Tüketim ve yatırım göstergelerinin hemen hepsinde küçülmelerin yaşanacağını tahmin ediyoruz. Yakın zamanda hem OECD Ekonomik Görünüm raporunda hem de TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde Türkiye ekonomisi 2021 yılı büyüme beklentisinin ciddi bir şekilde yükseldiği görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış çeyreklik büyüme tahmini de bu beklentilerle uyumludur.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2021M09