Ekonomik Konjonktür ve Konut Piyasası “Ocak – Mart 2021”

Türkiye konut piyasasında yaşanan güncel gelişmeleri sahibinden.com ve Betam iş birliğiyle hazırlanan aylık raporlar aracılığıyla Ocak 2021’den itibaren izlemeye başlamıştık. Konut piyasasındaki güncel gelişmeleri izlediğimiz aylık raporların yanında, bu gelişmelerin makroekonomik göstergelerle olan ilişkisini incelediğimiz 3 aylık Ekonomik Konjonktür ve Konut Piyasası raporlarını da yayınlıyoruz. Bu rapor 3 aylık rapor serisinin ikinci raporu.

Üç ayda bir yayınladığımız bu raporlar ile satılık konut piyasasında enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatlarında, satış miktarlarında ve ilan yaşlarında ortaya çıkan gelişmelerin başlıca makroekonomik göstergeler ışığında genel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlıyoruz. Daha somut bir ifade ile üç aylık raporlarda ekonomik büyüme, konut kredisi ve faizleri gibi başlıca makroekonomik göstergelerin konut piyasasındaki fiyatlarda, satış miktarlarında ve ilan yaşlarında meydana gelen değişimleri ne ölçüde ve hangi kanallardan etkilediklerini inceliyoruz. Çeyreklik ekonomik büyüme verisi ve istihdam verileri gecikmeli yayınlandığından, bu raporda incelediğimiz ekonomik göstergelerin tamamının açıklanmış olduğu 2021’nin ilk üç ayının (Ocak-Şubat-Mart) gelişmeleri mercek altına alıyoruz.

Rapor iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde, satılık konut reel fiyatlarında, satış miktarlarında ve ilan yaşında gerçekleşen çeyreklik değişimler önce Türkiye genelinde, ardından üç büyük il düzeyinde, son olarak da ucuz ve lüks konut piyasaları ayrımında başlıca makroekonomik değişkenlerin etkilerini dikkate alarak analiz ediyoruz. İkinci bölümde ise hem konut piyasalarının önemli bir göstergesi olarak kabul edilen ve “kira çarpanı” olarak bilinen konut değeri/yıllık kira geliri oranının Türkiye ve 30 büyük il düzeyinde son üç yıldaki seyri karşılaştırmalı olarak hem de 30 büyükşehirdeki reel satılık fiyat gelişmelerini ele alıyoruz.

pdf. Ekonomik Konjonktür ve Konut Piyasası. Haziran 2021