Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Haziran 2021

İkinci Çeyrekte Ekonomi Yavaşlıyor

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Nisan ve kısmen açıklanan Mayıs ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 17,0 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,0 küçüleceğini  öngörüyoruz

2020 yılının ikinci çeyreğinde GSYH’nin yıllık yüzde 10,3 daralması nedeniyle 2021 yılının ikinci  çeyreği için yıldan yıla büyümede güçlü bir baz etkisi görmekteyiz. Yıllık yüzde 17,0 gibi büyük bir büyüme oranı bu baz etkisinden kaynaklanmaktadır.  Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriye göre çeyreklik büyüme rakamı bize ekonominin durumuyla ilgili daha doğru bir tablo sunmaktadır.  Öncü göstergelerin neredeyse tamamında yıllık yüksek büyümelere karşılık  çeyreklik küçülmeler olacağını tahmin ediyoruz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2021M06