Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mayıs 2021

Yüksek Büyüme İlk Çeyrekte Devam Ediyor

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Ocak, Şubat ve Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 6,9 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,4 genişleyeceğini öngörüyoruz.

Öncü göstergeler bir önceki yılın aynı dönemine göre çoğunlukla artış kaydederken bazı mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış göstergelerin bir önceki çeyreğe kıyasla azalmalar yaşayacağını hesaplıyoruz. Keza bazı öncü göstergelerde hem yıllık hem de çeyreklik bazda ciddi daralmalar yaşandığını saptıyoruz. Buna rağmen hem çeyrekten çeyreğe hem de yıllık büyümenin oldukça yüksek olacağını öngörüyoruz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2021M05