Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ocak 2021

Dördüncü Çeyrekte Yüksek Büyüme

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Ekim ve Kasım ayı ile kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 6,4 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 2,9 genişleyeceğini öngörüyoruz.

Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artışlar kaydettiğini görmekteyiz. Aralık ayının başında yeniden başlayan koronavirüs tedbirlerinin verilere yansımasını tam olarak göremediğimizi hatırlatmak isteriz. Aralık ayını kısmen etkileyen tedbirlere rağmen öncü göstergeler 2020 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyümeye işaret ediyor.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2021M01