Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Aralık 2020

Yüksek Büyüme Devam Ediyor

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Ekim ve kısmen açıklanan Kasım ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,9 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 2,2 genişleyeceğini öngörüyoruz.

Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artışlar kaydettiğini görmekteyiz. Aralık ayının başında yeniden başlayan koronavirüs tedbirlerinin verilere yansımasını henüz göremediğimizi hatırlatmak isteriz. Aralık ayını kısmen etkileyen tedbirlere rağmen 2020 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2020M12