Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Kasım 2020

Üçüncü Çeyrekte Yüksek Büyüme

Ozan Bakış, Gökhan Dilek

Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,0 oranında büyü- mesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 12,0 genişleyeceğini öngörüyoruz.

Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artışlar kaydettiğini görmekteyiz. Haziran ayı itibariyle atılan normalleşme adımlarının ekonomiyi toparladığını ve rahatlattığını söyleyebiliriz. Bu yüksek rakamlarda, yıllık büyümede kısmi olmakla birlikte baz etkisinin de etkili olduğunu, ülke ekonomisinin dip yaparak toparlandığını ifade edebiliriz. Bir sonraki çeyrekte ise, Covid-19’a yönelik yeni tedbirlerle, tablonun kötüleşmesi oldukça muhtemel.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2020M11