Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ekim 2020

Ekonomide Güçlü Toparlanma İşaretleri

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Temmuz ve Ağustos ayı ile kısmen açıklanan Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 4,5 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ̧ verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 11,0 genişleyeceğini öngörüyoruz.

Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artışlar kaydettiğini görmekteyiz. Haziran ayı itibariyle atılan normalleşme adımlarının ekonomiyi toparladığını ve rahatlattığını söyleyebiliriz. Ekim ayı GSYH tahminimizin bir önceki tahmine göre artış ̧ göstermesi de bu duruma işaret etmektedir.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2020M10