Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Eylül 2020

Ekonomide Güçlü Toparlanma İşaretleri

Ozan Bakış, Gökhan Dilek

Kesinleşen Temmuz ve kısmen açıklanan Ağustos ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 2,7 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 8,3 genişleyeceğini öngörüyoruz.

Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artışlar kaydettiğini görmekteyiz. Haziran ayı itibariyle atılan normalleşme adımlarının ekonomiyi toparladığını ve rahatlattığını söyleyebiliriz. Bu noktada üçüncü çeyrek tahminimizi sınırlı bir veri setiyle gerçekleştirdiğimizi ise hatırlatmak isteriz. Ağustos ve Eylül aylarına ait öncü göstergeler açıklandığında tahminimizde önemli değişiklikler olması muhtemeldir. Yine de yaz aylarında normalleşmenin etkisinin sürdüğünü düşünerek üçüncü çeyrekte pozitif ekonomik büyüme bekliyoruz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2020M09