Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Temmuz 2020

İkinci Çeyrekte Sert Daralma

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Nisan ve Mayıs ile kısmen açıklanan Haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 7,5 oranında daralmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 5,0 küçüleceğini öngörüyoruz.

Neredeyse tüm öncü göstergelerin azalma kaydettiğini belirtmek isteriz. Büyümeye ne tüketim ne yatırım ne de dış ticaret yoluyla olumlu bir katkı söz konusudur. Bir önceki tahminimize kıyasla bazı göstergelerde (örneğin sanayi üretim endekslerinde ve kapasite kullanım oranlarında) çok sınırlı iyileşmeler olduğunu, ancak ibrenin yine de eksiyi gösterdiğini görmekteyiz. Ekonomiyi canlandırma çabalarının (TCMB’nin faiz indirimleri ve kamu bankalarının düşük faizli kredileri, esnaf destek paketi) etkileri şimdiye kadar oldukça sınırlı kalmıştır.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2020M07