Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mayıs 2020

İlk Çeyrekte Yüksek Büyüme

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Ocak, Şubat ve Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 6,7 oranında artmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ̧ verilerle yaptığımız he- saplamalarla ise 2020 yılının ilk çeyreğinde 2019’un dördüncü çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 1,3 büyüyeceğini öngörüyoruz.

Görece yüksek sayılabilecek bu büyüme oranı tahmininin 2 sebebi var. Ilki, güçlü baz etkisi: 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyüme eksi yüzde 2,3 olarak gerçekleştiği için bu yılın ilk çeyrek büyümesi için güçlü bir baz etkisinin olduğunu unutmamak gerekiyor. Ikincisi ise Koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkileri Mart ayında görülmeye başladığı için ilk çeyrek büyümesine yansıması sınırlı oldu.

Gelecek ay yapacağımız büyüme tahmininin benzer iki sebeple çok daha düşük olacağını öngörebiliriz. Ilk olarak 2019 ikinci çeyrekte ekonomi yıllık bazda yüzde 1,6 daraldığı için daha düşük bir baz etkisi söz konusudur. Ikinci sebep ise Koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerininin ikinci çeyreğin tamamında hissedilmiş olmasıdır.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2020M5