COVID19 PANDEMİSİ VE TÜRKİYE’DE HANELERİN KORUNMASI*

Gökçe Uysal**

Dünya üzerindeki birçok ülkeyi benzer zamanlarda etkileyen COVID19 pandemisiyle ilgili önlemler öncelikle sağlık alanına odaklandı ve sosyal mesafelendirme çerçevesinde bireylerin hareketliliği farklı ülkelerde farklı derecelerde kısıtlandı. Bu önlemler iktisadi faaliyetleri de etkiledi. Bazı sektörlerde sosyal mesafelendirme önlemleriyle birlikte firmalar tamamen faaliyeti durdurdu. Diğer bazı sektörlerde çalışma biçimleri değişti ve çalışanların bir kısmı işlerini evlere taşıdılar. Sağlık açısından elzem olan bu önlemler, kaçınılmaz iktisadi sonuçlar doğuruyor. Sağlık önlemlerini müteakip ülkeler vatandaşlarını ekonomik açıdan korumayı da önceliklendirerek bazı politika önlemleri almaya başladılar. Bu politika notunda Dünya’daki farklı ülkelerde uygulamaya konan, özellikle haneleri korumaya yönelik önlemlerin bir özeti verilerek Türkiye’deki benzer politikalar değerlendirilecektir.

pdf. covid19-pandemisi-ve-turkiyede-hanelerin-korunmasi

* Bu politika notu İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yayınlanmıştır.
**Betam Direktör Yardımcısı ve 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı