Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Nisan 2020

İlk Çeyrekte Yüksek Büyüme

Ozan Bakış ve Gökhan Dilek

Kesinleşen Ocak, Şubat ve kısmen açıklanan Mart ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 6,9 oranında artmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ̧ verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının ilk çeyreğinde 2019’un dördüncü çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 1,7 büyüyeceğini öngörüyoruz.

2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık ekonomik daralmanın yüzde 2,3 olduğu düşünülerse bu çeyrekte yaşanacak yıllık büyümede baz etkisinin çok güçlü olduğunu unutmamak gerekir. Koronavirüs salgını Türkiye ekonomisini Mart ayından itibaren etkilemeye başladığı için salgın kaynaklı olumsuz etkilerin tahminimize henüz tamamen yansımadığını hatırlatmak isteriz. Önümüzdeki ay yapacağımız büyüme tahmininde üç ayın verilerini kullanacağımız için eksik bilgi sorunu söz konusu olmayacaktır. Buna rağmen, sadece Mart ayı verileri salgından etkilendiği için 2020 yılı 1. çeyrek büyümesinin görece yüksek seyredeceğini, asıl olumsuz etkilerin ikinci çeyrekte görüleceğini belirtmek isteriz.

pdf. EkonomikBuyumeTahminler2020M4