Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Mart 2020

Ekonomik Toparlanma Sürüyor

Ozan Bakış, Gökhan Dilek

Kesinleşen Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 7 oranında artmasını bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2020 yılının ilk çeyreğinde 2019’un dördüncü çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 1,7 büyüyeceğini öngörüyoruz.

2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık ekonomik daralmanın yüzde 2,3 olduğu düşünülerse bu çeyrekte yaşanacak büyümede baz etkisinin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada bir uyarı yapmakta fayda görüyoruz. Yaptığımız hesaplamalar 2020 yılının Ocak ve kısmen Şubat ayı verilerine dayandığı için Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri büyüme tahminine yansımamıştır. Türkiye ekonomisine Mart ayında olumsuz etkide bulunmaya başlayan salgın nedeniyle 2020 yılının birinci çeyreğinde yıllık ve çeyreklik büyümeler daha düşük gerçekleşecektir. İlerleyen aylarda yapacağımız tahminler daha gerçekçi olacaktır.

pdf. EkonomikBüyümeTahminler2020M3